حاضرم بدم هرچیزی که بهش وابسته ام و برگردونم روزایی که هشت سالم بود

صبحایی که برمیگرده به ده یازده سال پیش ..آخ چقدر دلم لک زده برای اون روزا...چقدر رها بودم چقدر ساده بودم چقدر پاک بودم....دلم برای خود اون روزام تنگ شده...همونکه زنگ تفریحا بازی میکرد..میخندید..حرف میزد به موقعش هم گریه میکرد

الان همه چیزم قاطی شده

احساسم پخشه ..نه خنده ام سر جاشه نه گریه ام

گم شدم

...

منبع : برازْمانگم شدم
برچسب ها : چقدر ,بودم چقدر